Introtekst homepage

Disability Studies erkent handicap en ziekte als essentieel onderdeel van de menselijke ervaring. De wijze waarop de samenleving daarmee omgaat, heeft verstrekkende gevolgen voor het leven van mensen én de samenleving als geheel.

Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil Disability Studies recht doen aan de ervaringen van mensen en werken aan sociale verandering.