Essay over disability studies en ergotherapie in Ergotherapie Magazine

Eind 2012 is de essaybundel Kijk Anders/ Zie meer uitgebracht door ZonMw en DSiN.  In deze essaybundel laten tien onderzoekers zien hoe een andere kijk op ‘disability’ een nieuw licht werpt op participatie en uitsluiting.

Essayist  en ergotherapeute Elien van der Wijst schreef voor deze bundel het essay " Disability studies, ergotherapie: aangenaam kennis te maken".  In dit essay onderzoekt zij wat beide vakgebieden elkaar kunnen bieden. Afgelopen maand werd haar essay geplaatst in het Ergotherapie Magazine (voor leden van de vereniging voor ergotherapie).  

Elien van der Wijst ziet veel raakvlakken in beide studies en zij wil zich in de toekomst meer bezig houden met disability studies. Voor volgend jaar hoopt zij een presentatie te geven op een congres in Japan over disability studies en ergotherapie.