Evaluatieonderzoek van NSGK-projecten

Summary

Summary

Het NSGK financiert rond de 250 projecten per jaar. Ondanks dat deze projecten vooraf getoetst worden aan de zogeheten BET-criteria (beeldvorming, empowerment en toegankelijkheid), berust deze toetsing dikwijls op aannames. Om beter in kaart te brengen of de NSGK-projecten voldoen aan de BET-criteria en zodoende bijdragen aan inclusie, heeft DSiN medewerker Marlijn Wagenaar een evaluatieonderzoek gedaan naar verschillende projecten van NSGK. Het onderzoek resulteerde in een rapport dat gebruikt wordt door NSGK om aanbevelingen te doen op lange termijn en (vergelijkbare) projecten te evalueren.

Objective
Method
Results
Project information

Research line

(Arbeids)participatie

Status

Afgerond

Year completed

2018
People

Researchers / project members

Marlijn Wagenaar

People or organisations involved in the project

Onderzoeker: Marlijn Wagenaar

NSGK, DSiN

Contact
Downloads
Links