Andries Hiskes schrijft blog 'Gevoelig op verzoek'

Deze maand is de blog geschreven door Andries Hiskes. Wanneer we iemand met een (zichtbare) functiebeperking ontmoeten, kan dat allerlei emoties losmaken. Toch praten we zelden uitgebreider over deze emoties. Waarom eigenlijk niet?

In zijn blog 'Gevoelig op verzoek' verkent Andries dit gebied.

Hij eindigt zijn blog met een oproep: 

"Laten we, met elkaar, gaan verkennen wat voor taal en andere instrumenten nodig zijn om het gesprek rondom de emoties die functiebeperkingen oproepen verder en genuanceerder te krijgen, om anders tot elkaar betrokken te raken. Niet omdat we dat onszelf of anderen schuldig zijn, maar omdat we dat verdienen en willen."