DSiN in de media

 • Towards an Inclusive Disability History?

  17 december 2015

  Paul van Trigt, lecturer in Political History at the Universiteit Utrecht, wrote a blog at the website for Disability and Industrial Society.

 • Geluk drijft niet op gezondheid

  12 oktober 2015

  Interview met Jacqueline Kool in het tijdschrift Volzin, augustus 2015, p. 30 t/m 33. Auteur: Jan van Hooydonk.

 • Van Zorgreflex naar Sociaal Netwerk

  6 oktober 2015

  Hoe realistisch is het streven van de overheid naar zelfredzaamheid voor mensen met een verstandelijke beperking? Vanuit de samenleving is er in ieder geval veel bereidheid om deze mensen te helpen. Om vrijblijvendheid tegen te gaan is het zaak vroegtijdig een sociaal netwerk op te bouwen.

 • Autisme of atopisme?

  3 oktober 2015

  Het artikel "Autisme of atopisme? Betekenis en gebruik van het woord 'autisme' in onze cultuur" van DSiN-medewerkers Karin van den Bosch en Hannah Ebben is gepubliceerd in de septembereditie van Engagement, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. 

 • Eindelijk gelijke rechten voor mensen met een beperking?

  2 oktober 2015

  Voor mensen met een beperking is 5 oktober een belangrijke dag. Die dag kan Nederland een belangrijke stap maken om mensen met een beperking volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving.

Pagina's