Blogs

'Succesvolle' 'zorgmijders'

Door Jenny Boumans op wo, 28/11/2012 - 10:15

Vol inspiratie en nieuwsgierigheid begonnen Ingrid Baart en ik twee jaar geleden aan het project 'Ervaringskennis van succesvolle zorgmijders'. We wilden wel eens weten hoe mensen die psychoses hebben, maar niet in GGZ in behandeling zijn, zich redden in de maatschappij. Hoe houden zij zich staande en slagen ze erin een naar eigen oordeel succesvol leven te leiden? Wat kunnen we van succesvolle zorgmijders leren over herstel?

Nederlands
Lees de vorige blog: Koester kritische meekijkers

Lees de volgende blog: Verhalen als basis

Koester kritische meekijkers

Door Eline Roelofsen op ma, 19/11/2012 - 11:45

“Meedoen is een soort gadget dat je aangeboden krijgt. Het is net zo als eigenlijk altijd maar het nieuwste mobieltje hebben, het is echt een trend. Loop je mee of loop je niet mee? Zo niet, dan is het pech.” Zo vatte mijn collega de resultaten van het onderzoek samen. En de volgende woorden zijn ook van haar: “Die mannetjes boven mij, die zeggen mij hoe ik mee moet doen. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet vragen wat ik wil en wat daarvoor dan nodig is. (...)"

Nederlands

Een mede-onderzoeker met een beperking als “excuus-truus” of als volwaardige collega?

Door Eline Roelofsen op do, 01/11/2012 - 16:17

In het onderzoek ‘Meedoen en Meetellen’ zou een volwaardige en betaalde mede-onderzoeker meedoen die zelf een verstandelijke beperking heeft. Deze mede-onderzoeker mocht geen 'excuus-truus' zijn die mee mocht doen vanwege de beeldvorming naar buiten. Nee, die persoon zou als ervaringsdeskundige betrokken zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van de gesprekken. Zij zou meedenken en meehelpen bij de analyse van de resultaten.

Nederlands
Lees de vorige blog: Gewoon Meedoen? Wat is dat eigenlijk...?

Lees de volgende blog: Koester kritische meekijkers

Gewoon Meedoen? Wat is dat eigenlijk...?

Door Eline Roelofsen op vr, 12/10/2012 - 11:22

Twee jaar geleden startten wij met het onderzoek 'Meedoen en Meetellen'. Het beleid van de zorg en de overheid, vastgesteld in de Wmo, is er op gericht dat iedereen meedoet in de maatschappij, ook mensen met een verstandelijke beperking. In praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn. Veel mensen met een verstandelijke beperking wonen nu wel in een woonwijk, maar participeren verder weinig in de maatschappij. De vraag is of het beleid van de zorg en de overheid wel aansluit bij de ervaringen van mensen met een (verstandelijke) beperking. Wat vinden zij zelf eigenlijk belangrijk als je het hebt over meedoen in de samenleving? Wat vinden de mensen uit hun omgeving?

Nederlands

Geborgen in de hartstreek

Door Ruud Hendriks op ma, 01/10/2012 - 15:15

Vrijdag 21 september jl. was het Wereld Alzheimerdag. Middels activiteiten en lezingen werd door het hele land aandacht gevraagd voor de positie van mensen met dementie. Continium in Kerkrade bood die avond een podium voor onze presentatie ‘Geborgen in de hartstreek—naar een andere kijk op dementie.’ Daarin richten we ons vanuit ons onderzoeksproject rechtstreeks tot een breed publiek van mensen die als familielid, mantelzorger of professioneel (als beleidsmaker, kunstenaar of verzorgende) belangstelling hebben voor maatschappelijke en culturele processen rond dementie. 

Nederlands

Impressies van een filmproject

Door Ruud Hendriks op wo, 29/08/2012 - 10:12

De zomervakantie loopt ten einde. Voor mij ligt een stapel veldnotities op basis van participerende observaties die we in juni hebben verricht op drie psychogeriatrische afdelingen van het Maastrichtse verpleeghuis Klevarie. Samen met bewoners keken we naar drie korte films die de Vlaamse filmmaker Joël Rabijns, met inbreng vanuit ons project en ondersteund door de onderzoekstagiaire Desirée Coenen, maakte op basis van historisch beeldmateriaal uit het archief van het Limburgs Museum te Venlo.

Nederlands
Lees de vorige blog: Kunst als omweg

Lees de volgende blog: Geborgen in de hartstreek

Kunst als omweg

Door Ruud Hendriks op vr, 27/07/2012 - 09:31

Tijdens het Pinksterweekeinde werd in ´t Brandweer in Maastricht het resultaat gepresenteerd van ´Breien voor breinen´ - een enorme sjaal, samengesteld uit grote en kleinere breisels van mensen met dementie en degenen om hen heen. In de aanloop van deze slotmanifestatie presenteerde ik ons onderzoek, waarin kunst eveneens een bijzondere rol speelt.

Nederlands
Lees de vorige blog: Beloftes inlossen

Lees de volgende blog: Impressies van een filmproject

Beloftes inlossen

Door Agnes van Wijnen op ma, 09/07/2012 - 11:34

Het was bij de start van de bijeenkomst over het fantastische WHO World Report on Disability, in oktober 2011, dat ik Tom Shakespeare sprak. We spraken over zijn werk in Geneve, mijn werk hier en de situatie in Nederland. Ik vertelde over ons onderzoek naar het persoonsgebonden budget en de betekenis daarvan voor eigen regie en empowerment, en hoe de politiek daar een en andermaal doorheen walste. 

Nederlands
Lees de vorige blog: Afstand en nabijheid in onderzoek

Lees de volgende blog: Kunst als omweg

Afstand en nabijheid in onderzoek

Door Harrie van Haaster op wo, 13/06/2012 - 11:38

We hebben net ons onderzoek naar het persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment afgerond. Agnes van Wijnen, Mark Janssen en ik. (...) Hier wil ik iets naar voren brengen over de onderzoeksmethode. Hoe kwamen we van die gegevens tot analyses en conclusies?

Nederlands
Lees de vorige blog: Mosterd bij de maaltijd

Lees de volgende blog: Beloftes inlossen

Pagina's