Blogs

Gewoon een vader met zijn kind en dat is het!

Door Majoska Berkelaar op di, 01/10/2019 - 20:20

Ondanks dat vaders een volledige rol als ouder vervullen, is onderzoek naar vaderschap in de context van kinderen met een beperking schaars. Tegenwoordig is onderzoek nog voornamelijk gericht op de moeders. Om deze reden startte ik in september 2017 mijn stageonderzoek naar de ervaringen van vaders met kinderen met een beperking, in samenwerking met Disability Studies in Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nederlands
Lees de vorige blog: Op weg naar zelf kiezen

Lees de volgende blog: Herfst in Barcelona

Op weg naar zelf kiezen

Door Marion Matthijssen op vr, 20/09/2019 - 14:47

De meesten van ons zijn eraan gewend om zelf van alles te kiezen en te bepalen in hun leven. Wanneer je niet prettig woont of werkt, dan probeer je dat bijvoorbeeld te veranderen. Als je de liefde van je leven hebt gevonden, wil je er wellicht graag mee samenwonen. Heb je samen een kinderwens, dan kijk je of je die in vervulling kan laten gaan. Maar hoe zit het eigenlijk met zelfbepaling, eigen regie, keuzes maken bij mensen met een verstandelijke beperking die binnen een instelling wonen? Interessante vraag waarop ik samen met mijn co-onderzoeker probeer antwoord te krijgen.

Nederlands

Proberen het glazen plafond te breken

Door Lieke Franssen op di, 25/06/2019 - 16:53

Sinds februari ben ik bezig met een kwalitatief onderzoek vanuit DSiN. Het onderzoek betreft een casestudy naar een inclusief bestuur bij een stichting die financiële steun geeft aan projecten die de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren. Een inclusief bestuur is een bestuur waarbij mensen met en zonder beperkingen op een gelijkwaardig niveau samenwerken.

Nederlands

Lange termijn impact

Door Meike Troost op do, 16/05/2019 - 14:07

Vanaf november ben ik betrokken bij een bijzonder project vanuit DSiN in samenwerking met ENAPAL, de ‘Ethiopian National Association of Persons Affected by Leprosy’. Dit project focust zich op het verbeteren van de ‘Family Quality of Life’ van mensen in Ethiopië met een ‘verwaarloosde tropische ziekte’ en hun familie. Deze ziektes komen voor in de armste landen van de wereld, waardoor de mensen die hierdoor getroffen worden vaak te weinig aandacht en zorg krijgen. Tot deze ziektes behoren lepra, lymfatische filariasis en podoconiosis. Een ‘verwaarloosde tropische ziekte’ leidt tot beperkingen in het dagelijks leven van degene die die ziekte heeft. Hierdoor wordt zowel de kwaliteit van leven van mensen met die ziekte en van hun familieleden beïnvloed, die in dit project daarom beiden worden betrokken.

Nederlands
Lees de vorige blog: Iemand de ogen openen

Lees de volgende blog: Proberen het glazen plafond te breken

Iemand de ogen openen

Door Noëlle van den Heuvel op do, 28/03/2019 - 18:00

Iemand de ogen openen is zó verleden tijd! Waarom? Nou, omdat er zo veel meer manieren zijn om de wereld te aanschouwen.

Dat inzicht verkreeg ik voor het eerst toen mijn collega, Hanna Blom, mij uitnodigde om aanwezig te zijn bij het evenement dat zij organiseerde op stichting Omega. Omega is een dagcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen en volwassenen. Het plan was om niet alleen de kinderen van Omega, maar ook hun families te verwennen met een gratis concert, een hapje en een drankje. Deze middag, zaterdag 9 februari, was ik getuige van iets wat ik persoonlijk niet meer zal vergeten, omdat het voor mij een hoop in gang heeft gezet.

Nederlands
Lees de vorige blog: Little big voices

Lees de volgende blog: Lange termijn impact

Mind the gap!

Door Diederik Weve op di, 29/01/2019 - 16:50

“Doe het toch niet!” moet hij gedacht hebben, maar Sander Begeer van het Nederlands Autisme Register (NAR) sprak de woorden: “Weet je het zeker?”

Aan 2500 trouwe respondenten een open vraag stellen is namelijk niet alleen vragen om antwoorden maar ook om problemen. Toch meenden we dat er geen alternatief was: als je wèrkelijk wilt weten wat mensen vinden dan moet je ruimte laten voor diversiteit in antwoorden. Als je hoopt op onverwachte inzichten kùn je niet anders dan zo open mogelijk zijn. Géén eigen bias dus. Geen meerkeuzevraag maar een leeg tekstveld in onze enquête dus. We wilden weten wat zij vonden. Ik zocht maanden in hun antwoorden en vond ook iets van mezelf.

Nederlands

Migrant Mental Health; beyond the medicine chest and the couch

Door Ikenna Ebuenyi op vr, 21/12/2018 - 19:15

Prologue:
‘’No, I cannot go to their hospital, they say I am mad, but I know I am ok. My problem is not having a job or money to take care of my family. The pain is too much and I cannot go back home now. I am afraid their medicines would make me to forget myself or complete the circle of madness.’’

Migration is as old as man and in spite of its many challenges, man has continued to move from ‘present to future dangers’.

Undefined
Lees de vorige blog: A dive into the unknown

Lees de volgende blog: Mind the gap!

A dive into the unknown

Door Bianca Prins op vr, 23/11/2018 - 13:59

An orange lion is standing by the side of a pool. He knows how to swim, but doesn’t know the rules of this pool. He’s nervous, but gets ready to make the dive into the unknown water… Accessibility for banks is a bit like jumping into an unknown swimming pool. It’s a new territory in business. You don’t know the rules And you don’t know how deep the impact will be. And just like a swimming pool, you don’t know the depth of the water without warning signs.

Undefined

'Liefdadigheid' versus kunst

Door Joop Oonk op di, 25/09/2018 - 14:42

Ik ben artistiek directeur en oprichter van een dansorganisatie, genaamd Misiconi Dance Company (Misiconi DC). Daar vervul ik meerdere rollen zoals artistieke leiding, choreograaf, danser en docent. Misiconi DC is een professioneel dansgezelschap in Rotterdam. Het gezelschap werkt structureel met een inclusieve mindset. Dat houdt in dat we onder andere werken met dansers met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld een verstandelijke, auditieve, psychische en/of fysieke beperking zijn. Dansen met een mix van dansers met en zonder beperking wordt ook wel inclusiedans genoemd.

Nederlands

Samenwerken binnen het onderzoek “Agressievermindering door supplementen”

Door David Gast en Niels Nijenhuis op za, 15/09/2018 - 15:12

Niels Nijenhuis is co-onderzoeker bij het onderzoek “Agressievermindering door supplementen bij mensen met een verstandelijke beperking”. David Gast is coördinerend onderzoeker. Ze bloggen over hun samenwerking.
Niels: 'Ik was meteen geïnteresseerd in het onderzoek. Ik vind het belangrijk dat wij als cliënten in de zorg inspraak hebben in de dingen die ons aangaan. Dat geldt ook voor het doen van onderzoek.' 
David: 'Door samen te blijven zoeken zien we steeds weer mogelijkheden om tot een zinvolle samenwerking te komen.'

Nederlands

Pagina's