Blog van Jenny Boumans

Het verlangen om je eigen leven te leiden

Door Jenny Boumans op ma, 07/01/2013 - 12:45

Binnen het professionele domein worden mensen met beperkingen vaak aangeduid als 'soort'. We hebben de schizofrenen, de depressieven, de chronisch zieken, de gehandicapten. En mensen die zich aan deze categorie├źn onttrekken, vormen ook weer een categorie: jawel, de zorgmijders.┬á

Nederlands
Lees de vorige blog: Verhalen als basis

Lees de volgende blog: Wat dingen doen

Verhalen als basis

Door Jenny Boumans op ma, 17/12/2012 - 16:02

Twintig diepte-interviews vormden de basis van ons onderzoek naar ervaringskennis van 'succesvolle zorgmijders'. Het waren open, explorerende gesprekken waarin het (levens)verhaal van de respondent leidend was en niet onze onderzoeksvragen. Wanneer bepaalde onderwerpen onderbelicht bleven, vroegen we daar wel expliciet naar, maar over het algemeen werd vooral ingegaan op onderwerpen die aangedragen werden door de respondenten zelf.

Nederlands

'Succesvolle' 'zorgmijders'

Door Jenny Boumans op wo, 28/11/2012 - 10:15

Vol inspiratie en nieuwsgierigheid begonnen Ingrid Baart en ik twee jaar geleden aan het project 'Ervaringskennis van succesvolle zorgmijders'. We wilden wel eens weten hoe mensen die psychoses hebben, maar niet in GGZ in behandeling zijn, zich redden in de maatschappij. Hoe houden zij zich staande en slagen ze erin een naar eigen oordeel succesvol leven te leiden? Wat kunnen we van succesvolle zorgmijders leren over herstel?

Nederlands
Lees de vorige blog: Koester kritische meekijkers

Lees de volgende blog: Verhalen als basis