Blogs

Een wandelingetje naar een denkhut

Door Gert Rebergen op di, 28/06/2022 - 15:37

“Moe?”, vroeg Daan langs z’n neus weg aan Katie.
“Niet echt. We komen d’r wel”. Een nog net hoorbaar zuchtje ontsnapte Katie.
“Zullen we samen naar boven huppelen?”, stelde Revah aan Kira voor. Kira pakte de hand van Revah. Zij gingen al een paar jaar elke week met z’n tweeën naar ‘de Aqua’ en ‘Pilates’. Voor de lol, zeiden ze, maar natuurlijk ook, bijna stiekem, om lekker strak in het velletje te blijven zitten.

Nederlands
Lees de vorige blog: Van de straat

Lees de volgende blog: Are family routines a dynamic concept?

Van de straat

Door Gert Rebergen op za, 26/03/2022 - 00:00

Listige gasten maken van op straat gevonden taal vakkundige kunst. Er zijn al swagge namen aan gegeven. En spanky woorden, zoals hiphop: de ‘sprong vanuit de heup’. Of zoals Chuck D van Public Enemy zei: “rap is the Black CNN.” Wel eens gehoord van Faith47? ([1]) Toen Kaapstad af wilde van graffiti met behulp van de zogenoemde overlast beperkende wetten, de anti-nuisance laws, bracht de wit kleurende Faith47 haar kunst naar de publieke ruimte om mensen te inspireren naar eigen wens hun leefomgeving te creëren en te verbeteren.

Nederlands
Lees de vorige blog: Voila, ook weer opgelost!

Lees de volgende blog: Een wandelingetje naar een denkhut

Voila, ook weer opgelost!

Door Leendert van de Merbel op ma, 28/02/2022 - 00:00

Ten behoeve van mijn promotieonderzoek inventariseer ik welke hindernissen ik als blinde promovendus vanwege mijn blindheid heb ondervonden. Ik zat zo eens voor het schrijven van dit blog mijn logboek door te nemen en kwam iets tegen uit 2014 wat nu geen hindernis meer is.

Nederlands
Lees de vorige blog: Verantwoordelijkheden

Lees de volgende blog: Van de straat

Verantwoordelijkheden

Door Gert Rebergen op do, 03/02/2022 - 00:00

Verantwoordelijkheden
van misfits en outbounders

We zijn allemaal mensen – jagers, verzamelaars en degenen die zij uitsluiten.
We worden allemaal dankzij de mensen en de dingen om ons heen.
We horen er allemaal bij – met al onze nukken en grillen.

Het staat ieder vrij om te ervaren wat men ervaart.
Het staat iedereen vrij om de ervaring al dan niet met anderen te delen.
Het staat iedereen vrij om de ervaring een eigen idioom te geven.

Nederlands
Lees de vorige blog: Expertitis – de ontstoken expertise

Lees de volgende blog: Voila, ook weer opgelost!

Expertitis – de ontstoken expertise

Door Anoniem op do, 23/12/2021 - 00:00

De al oudere Robert Zimmerman (Bob Dylan voor zijn fans) heeft als inmiddels tachtigjarige bard ongeveer 600 liedjes op z’n conto staan. De teksten hoppen tussen verhaaltjes, aanklachten, beschouwingen, commentaren, inzichten, meningen, dromen en Dylans ervaringswerelden. Voor al die liedjes bij elkaar kreeg Dylan in 2016 de Nobelprijs voor Literatuur. In zijn acceptatiespeech meldde Dylan dat hij dankbaar was dat zijn liedjes een plaats hebben gekregen in de levens van vele mensen.

Nederlands
Lees de vorige blog: Aan zichzelf laten.

Lees de volgende blog: Verantwoordelijkheden

Iets verstrooid laten

Door Gert Rebergen op vr, 02/07/2021 - 00:00

Een oude mop in de UK gaat zo.

A scene of modern Britain played out on a rail replacement bus service in Newport yesterday. A woman wearing a niqab was chatting to her son in another language. After five minutes, a man suddenly snapped: “If you’re in the UK, you should speak English.” At this, another passenger turned round and explained: “We’re in Wales. And she’s speaking Welsh.”

Nederlands
Lees de vorige blog: Value diversity

Lees de volgende blog: Aan zichzelf laten.

Divers boeren

Door Gert Rebergen op zo, 07/03/2021 - 00:00

De boer past nog beter dan anders op zijn kippen nu de vos de passie preekt. Het intense verlangen naar de kip stuurt de vos naar het erf van de boer. De vos neemt daarbij risico’s want zijn verlangen is groter dan zijn angst. Na dagen genoegen te hebben genomen met een enkel ratje, een onoplettende pimpelmeesje als tussendoortje, een paar niet echt lekkere kevers en regenwormen, smacht de vos naar een mals kippetje. Maar dan moet hij wel even de uiterst alerte boer durven te trotseren. De boer is namelijk altijd op zijn qui-vive.

Nederlands
Lees de vorige blog: Recreatie voor iedereen

Lees de volgende blog: Value diversity

Pagina's