Bijeenkomst Onderzoekersplatform over gelijkwaardigheid en inclusie

Gelijkwaardigheid, professionals en inclusie en proeftuinen rondom inclusie. Deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst van het Onderzoeksplatform DS, inclusie en belonging van 12 oktober 2017.

Jeroen Knevel (Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht) voedde het programma met onderzoeksresultaten uit de proeftuinen 'Expeditie Inclusie', alsmede met zijn perspectief op ongelijkheid en gelijkwaardigheid in het streven naar een inclusieve samenleving. Daarna ging hij in gesprek met de aanwezigen.

Het volledige programma en de literatuur die de deelnemers ter voorbereiding konden lezen, is te vinden bij de aankondiging van deze bijeenkomst in de agenda.

De presentatie met daarin de highlights van het project Professionals & Inclusie en de presentatie over gelijkwaardigheid zitten als downloads bij dit bericht.

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform