Artikel in NTZ

Nienke Spaan en Alice Schippers publiceerden het artikel 'COVID-19: Taal als spiegel – aannames over kwetsbaarheid' in het tijdschrift NTZ, 2020, nummer 3, p. 112-117.

Inleiding

Vanaf het begin van de berichtgeving over het coronavirus viel een tweedeling op: die van economische belangen versus volksgezondheid. Ook bij de aankondigingen van de zogenaamde intelligente open-up van de lockdown, bleven de discussies hierover aanhouden. Deze tweedeling lijkt vanzelfsprekend, alsof het twee verschillende grootheden zijn: de economie en de volksgezondheid. In werkelijkheid zijn economie en volksgezondheid met elkaar verweven. Onder deze terminologie gaat echter een werkelijke tweedeling schuil: die tussen ‘gezonde’ mensen en ‘kwetsbare’ of ‘zwakkere’ mensen.

De aandacht bij de eerste aankondiging van preventiemaatregelen ter voorkoming van het coronavirus richtte zich vooral op de bescherming van ‘kwetsbare mensen’, meer specifiek ‘kwetsbare ouderen’. Het algemeen belang van de preventiemaatregelen voor iedereen in onze samenleving leek meer op de achtergrond aanwezig. Hoewel er aanvankelijk gesproken werd over het doen ‘met zijn allen, met 17 miljoen mensen’ (zie bijvoorbeeld Rijksoverheid, 2020c), was er toch ook steeds sprake van een ‘wij’ en ‘zij’. Dat verschil werd keer op keer bekrachtigd en verder ingevuld.

Lees verder op de website van NTZ (premium artikel, alleen toegankelijk voor abonnees).

Of neem contact op met Nienke Spaan: Spaan.n@hsleiden.nl