Alice Schippers benoemd als lid van de Raad van Toezicht Humanitas

Op 17 juni 2014 is Alice Schippers (Directeur DSiN) toegetreden als vijfde lid van de Raad van Toezicht. In haar portefeuille heeft zij kwaliteit & veiligheid

"Mensen met een verstandelijke beperking maken deel uit van een pluriforme samenleving, waarin wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid een belangrijke rol spelen. Dit zou nog veel meer vanzelfsprekend kunnen zijn in onze samenleving," zegt Alice. "Professionals zoals bij Humanitas DMH, vormen hierbij het 'menselijk kapitaal' van de organisatie. Zij zorgen voor ondersteuning aan de cliënt van zorgen voor naar zorgen dat. Het faciliteren van deze activiteiten in relatie met alle belanghebbenden bij de organisatie en in relatie met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is een zeer boeiend geheel. Ik draag hier graag aan bij."

Met de benoeming van Alice is de Raad van Toezicht van Humanitas DHM compleet.