Disability Studies bij de lunch door dr. Ivan Brown

Date
-

Naast dat de Canadese onderzoeker Ivan Brown een lesreeks over Disability Studies verzorgt voor geïnteresseerde jr. onderzoekers/PhD-studenten van metamedica en Quality of Care, geeft hij ook een lezing op een openbare bijeenkomst. 

Voor medewerkers van de VU, partners van DSiN en overige belangstellenden organiseert de leerstoel Disability Studies op donderdag 4 december van 11:30 – 13:30 uur de derde lunchlezing met als thema ‘Family Quality of Life: a support based framework’.

Doel van Disability Studies bij de lunch lezingen

Aanleiding voor deze lezingenreeks is de komst van de leerstoel Disability Studies bij de afdeling Metamedica van het VUmc. Tijdens deze lezingen gaan we in op thema’s op het gebied van disability studies. Jaarlijks organiseren we vier DS bij de lunch lezingen op de VU in Amsterdam.

De Disability Studies bij de lunch lezingen zijn gebaseerd op de Amerikaanse “Brown Bag meetings” waarbij bedrijven en universiteiten tijdens een informele lunch een gastspreker uitnodigen en over een bepaald thema discussiëren.

Iedereen die geïnteresseerd is in het thema ‘Family Quality of Life: a support based framework’ is van harte welkom. De lezing is gratis toegankelijk (aanmelden is wel verplicht).

Gastspreker Ivan Brown, adjunct professor *

Gastspreker Ivan Brown (adjunct professor, Centre for Applied Disability Studies, Brock University, Canada) zal een lezing geven over het concept ‘familie kwaliteit van leven’ en ingaan op de manier waarop dit concept gebruikt kan worden bij de ondersteuning van gezinnen waarvan één (of meer) van de kinderen een beperking hebben.

Lezing ‘Family Quality of Life: a support based framework’

Als een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, dan heeft dat voor het hele gezin gevolgen. In zijn lezing geeft Ivan Brown een theoretische verkenning van het concept ‘familie kwaliteit van leven’. Ook zal Ivan Brown bespreken waar gezinsleden behoefte aan hebben in hun dagelijkse leven, en op welke manier er ondersteuning kan worden geboden om de kwaliteit van leven van het hele gezin te waarborgen.

Gastheer Professor Geert van Hove, Hoogleraar Disability Studies

Prof. dr. Geert van Hove is in december 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies. Hij voert deze functie uit binnen de afdeling Metamedica van het Vumc in Amsterdam. Tevens is Geert van Hove sinds 1993 verbonden aan de Universiteit van Gent als hoogleraar Disability Studies en Inclusief Onderwijs, vakgroep Orthopedagogiek. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale empowerment beweging “Our New Future”. Samen met een groep collega wetenschappers onderzoekt Van Hove de balans tussen praktijk en wetenschap binnen het vakgebied Disability Studies.
Geert van Hove is de gastheer en initiator van de “Disability Studies bij de lunch” lezingen.

Programma

11:30 uur         aanvang met koffie, thee & broodjes
12:00 uur         opening door Geert van Hove
12:15 uur         lezing Ivan Brown
13:00 uur         discussie & afsluiting om 13:30 uur

Locatie: Aurorazaal, Hoofdgebouw VU, begane grond, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Routebeschrijving: Vanaf de hoofdingang, in het hoofdgebouw loopt u rechtsaf voor de koffiecorner Rendez Vu het restaurant in. Vervolgens slaat u meteen linksaf en staat dan voor de ingang van de Aurorazaal

Restricted/ Open
Open
Dutch