Achtergrond bij scholingsprogramma UWV-SMZ

Professionals van het UWV-SMZ (Sociaal Medische Zaken) beoordelen de mate van arbeidsvermogen van mensen. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij voor hen: (weer) aan het werk. Voor het realiseren van arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen is denken en werken vanuit een bredere context nodig dan alleen het (medisch) professionele kader. Ook kennis en inzichten vanuit disability studies zijn van belang voor de professionals van UWV-SMZ in hun beoordelende en adviserende functie. Andersom kunnen de professionals van UWV-SMZ vanuit hun dagelijkse praktijkervaring input leveren bij het formuleren van relevante kennisvragen voor Disability Studies. UWV-SMZ en DSiN hebben daarom op 28 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend.